Bestuurs informatie
 
vergaderschema
notulen

2010

vergadering

2011

2012

Verslag Dorpsraadvergadering 14 maart 2012

2013

Verslag Dorpsraadveragdering 20 maart 2013

Verslag Dorpsraadveragdering 8 mei 2013

Verslag Openbare Dorpsraadveragdering 12 juni2013

Verslag Dorpsraadveragdering 3 juli 2013

Verslag Dorpsraadveragdering 21 augustus 2013

Verslag Dorpsraadveragdering 16 oktober 2013

Verslag Dorpsraadveragdering 6 november 2013

Verslag Dorpsraadveragdering 18 december 2013

2014

Informatie

Openbare vergadering

De geplande openbare vergadering van 14 oktober gaat niet door ivm het ontbreken van actuele agendapunten. Ook meegespeeld heeft het feit dat de gemeente op 22 oktober een informatieavond organiseert in de Harmonie.


Enquete woonbehoefte

De dorpsraad wil de komende maanden een enquete gaan houden onder alle bewoners van ‘t Veld en Zijdewind. Doel is om informatie te krijgen hoe groot de vraag is naar woningen, en het het soort van woningen. Met die informatie kunnen we de gemeenten aanmoedigen om woningen te gaan bouwen in ‘t Veld-Noord.

REACTIE VAN DE GEMEENTE OP ONZE BRIEF

Op onze brief aan de gemeente Hollands Kroon waarin de Dorpsraad de gemeente vroeg om de procedure te starten om woningbouwlocatie 't Veld-Noord te realiseren is een reactie van de gemeente gekomen.

Wethouder Groot van openbare ruimte  onderschrijft de conclusie van de dorpsraad dat 't Veld-Noord een goede plek is om woningbouw re realiseren.
De eerste resultaten van het regionale Kwalitatieve Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland wijzen uit dat de omgeving van 't Veld een aantrekkelijk gebied is om te bouwen.

De gemeente wacht op dit moment nog de definitieve uitkomsten af van het regionale programma en de ondertekening van het  regionale convenant.
Daarna zal de gemeente  definitieve keuzes maken waar in Hollands Kroon tot het jaar 2020, 850 woningen worden gebouwd.
De wethouder geeft in zijn reactie  aan dat de locatie 't Veld-Noord daarbij heel nadrukkelijk in beeld is.

Ook laat de wethouder ons weten dat het college van Hollands Kroon de intentie heeft om op basis van kleine aantallen zogenaamde slow-stedenbouw  (het op kleine schaal ontwikkelen van woningen en voorzieningen ) toe te passen.
Als hierover bij het college meer duidelijkheid is zal het college met de dorpsraad in overleg treden over de mogelijkheden van uitvoering hiervan in 't  Veld-Noord.

De dorpsraad is blij met deze reactie en hoopt en verwacht echt dat er op niet te lang termijn ook gebouwd gaat worden op de locatie 't Veld-Noord.

Voor de inbreilocaties in Zijdewind en 't Veld is duidelijk veel belangstelling.
Maar voor daarna moeten er ook weer nieuwe plannen komen om voor onze eigen inwoners en vooral voor onze jeugd nieuwe bouwlocaties en woningen te bieden.