ANBI pagina

 

Beleidsplan 2019.


Doelstelling.

Het doel van de stichting is het beheer en de exploitatie van een of meerdere dorpsontmoetings-plekken, en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beschrijving doelstelling.

De stichting probeert haar doel onder meer te verwezenlijken door de huur en verhuur van onroerend goed voor onder andere de vestiging van een buurtsuper, met diverse extra dienstverlening, en voor instellingen die werkzaam zijn op sociaal, maatschappelijk en cultureel terrein. In de buurtsuper zullen personen tewerk worden gesteld, die moeilijk plaatsbaar zijn in het arbeidsproces, en daarna met de nodige werkervaring hopelijk door kunnen stromen naar een reguliere baan.


Meerjarig beleid.

Het meerjarig beleid wordt uitgevoerd samen met de dorpsraad ’t Veld-Zijdewind. Het beleid van de stichting DOP is er op gericht de leefbaarheid in de kernen op het huidige niveau te houden en daar waar mogelijk op een hoger plan te tillen. De leefbaarheid in stand houden of op een hoger plan tillen is heel divers en gebeurd op verschillende manieren zoals bijvoorbeeld:

  1. een aanvraag om een pinautomaat te plaatsen;

  2. het verhuren van kantoorruimte aan de stichting vluchtelingenwerk die vanuit onze locatie een aantal vluchtelingen in onze kernen begeleid;

  3. het aanvragen en realiseren van parkeerplaatsen voor invaliden en ouderen.

Dit allemaal in goed overleg met de dorpsraad en andere daarbij betrokken instanties, en afhankelijk van verzoeken en gebeurtenissen. 


Organisatie.

Kamer van Koophandel nr: 5964.2866

BTW nummer:    NL8535.84.722.B01

Fiscaal nummer:              8535.84.722

Status ANBI:    aangevraagd

CBF erkenning:    nee

E-mail:    dopveldzijdewind@gmail.com

Postadres:              Rijdersstraat 86, 1735 GE ’t Veld.


Bestuur en contactgegevens.


Het algemeen bestuur bestaat uit vijf personen met een onbezoldigde functie. Het dagelijks bestuur, gevormd vanuit het dagelijks bestuur bestaat uit drie personen te weten:

Th. J.M. Vertelman,     voorzitter;

G. Visser,                     secretaris,

J.J.M. Wester,               penningmeester.

Mw. H. Stroet-Boon,    lid

G. Hahn, l                      lid


Werknemers.

De stichting heeft geen werknemers in dienst.


Beloningsbeleid.

Aangezien de stichting Dorpsontmoetingsplek ’t Veld-Zijdewind geen werknemers in dienst, is er ook geen sprake van een beloningsbeleid.  Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers.


Werving van gelden.

De stichting DOP verhuurt de winkel (buurtsuper) en kantoorruimte. Deze opbrengsten zijn niet voldoende om een sluitende exploitatie te realiseren. De stichting is verder afhankelijk van giften van derden, donaties, acties en op langere termijn de mogelijke opbrengst van uitgelote obligaties, die de obligatiehouder bij die uitloting als gift aan de stichting kan geven.


Beheer besteding (eigen) vermogen.

Het eigen vermogen van de stichting DOP wordt beheerd door het dagelijks bestuur. Het eigen vermogen dient als buffer voor tegenvallende opbrengsten, wat zich uit in nadelige resultaten van de jaarrekening.


Gerealiseerde doelen.

Alhoewel dit hoofdstuk geen onderdeel van het beleidsplan is, willen wij hieronder wel een opsomming geven wat er in de afgelopen jaren gerealiseerd is in samenwerking met de dorpsraad.


Gerealiseerd:

- Vestiging van een buurtsuper, en voorziet duidelijk in een behoefte. (nu in 2019 gesprekken gaande over voortzetting van de buurtsuper, verlengen contract);

- Tijdelijke verhuur van kantoorruimte aan zorgorganisaties, gemeente, en bedrijven;

- Plaatsen inpandig van een pinautomaat;

- Depot voor inleveren chemisch afval, batterijen e.d.

- Koffietafel in winkel, met name voor gezellig praatje, ontmoetingsplek voor de ouderen in onze kernen;

- Realiseren invalidenparkeerplaats;

- Afhaal- en inleverpunt PostNL;

- Uitleen van gratis boeken;

- Realiseren van kleine kiosk voor verkoop van bloemen en streekproducten;


Aldus vastgesteld in de vergadering van de DOP van 2 mei 2019;

De DOP heeft de ANBI status aangevraagd en in dat kader moeten de Jaarrekening, de doelstelling, het beleidsplan en het beloningsbeleid van de DOP zodanig gepubliceerd worden zodat iedereen daar kennis van kan nemen.. Daarom vindt u deze informatie op deze pagina.
Als de ANBI status is toegekend kunnen zij die donaties doen aan de DOP deze donaties als gift aftrekken bij de jaaropgaven van de belasting.