Dorpsraad 't Veld -Zijdewind

 
  Actuele onderwerpen
 
  Home

Actueel

 

Vertraging uitvoering uitbreidingsplan 't Veld Noord.

In het verleden heeft de dorpsraad u regelmatig geïnformeerd over de plannen van de woningbouw in 't Veld Noord.

Zoals iedereen weet en kan zien is inmiddels de eerste fase van de woningbouw gerealiseerd.

Het bestemmingsplan voor de volgende fases is vorig jaar goedgekeurd door de gemeenteraad. Over het ontwerp en invulling van dit bestemmingsplan heeft de gemeente meerdere keren de inwoners geïnformeerd. Volgens de planning zou vorig jaar oktober het project van woningbouw fase 2 en 3 gegund worden aan de geselecteerde projectontwikkelaar.

Het bestemmingsplan werd vorig jaar ter inzage gelegd, zodat iedereen kennis kon nemen van de voorgenomen plannen. Daarna is er gedurende een periode van 6 weken gelegenheid geweest om bezwaren tegen het plan in te dienen.

In deze periode zijn er twee bezwaren binnen gekomen met als reden “de afstand van de spuitzonering” (de afstand tussen de agrarische gronden en de toekomstige woningen).

In een krantenartikel NHD van 11 maart jl. met als titel “Gestrande huizenbouw 't Veld is losgetrokken”, werd de indruk gewekt dat het probleem was opgelost.

Maar niets is minder waar.

De woordvoerder van het agrarisch bedrijf van A.S. de Boer B.V. geeft in het artikel aan, dat het bezwaarschrift pas wordt ingetrokken, als er voldoende waarborgen komen dat de bedrijfsvoering geen schade ondervindt.

Verder zegt deze woordvoerder: “op zich botsen de plannen nu niet, er zit een sloot tussen. Alleen op papier klopt het niet. Het moet zowel theoretisch als in de praktische uitwerking kloppen”. Verder geeft de woordvoerder ook aan, dat ze willen dat de bouw van 't Veld Noord zo snel mogelijk doorgaat. Dat is goed voor het dorp.

Echter: Het bezwaarschrift is nog steeds niet ingetrokken.

 

De dorpsraad moet daarom helaas constateren, dat de mensen die al jaren op een woning zitten te wachten in dit plan, door het bovenstaande, nog meer geduld moeten betrachten.

Juist in dit plan waar ook een contingent sociale woningbouw (waaronder huurwoningen) wordt gerealiseerd en waarin ook de mensen die willen doorstromen naar een nieuwe, kleinere woning, de kans krijgen, moeten nog langer wachten. Al met al geeft dit gebeuren heel veel onvrede en onrust onder onze dorpsgenoten.

De dorpsraad heeft er vertrouwen in dat A.S. de Boer B.V. en onze gemeente toch spoedig tot een bevredigende oplossing komen. Het gaat tenslotte over de leefbaarheid van ons dorp en de mogelijkheid om in ons eigen dorp te kunnen blijven wonen.

 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we dit u melden.

Volg ons op onze website www.dorpsraadveldzijdewind.nl en op facebook.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur dorpsraad 't Veld-Zijdewind,

Ginus Hahn (voorzitter)