Dorpsraad 't Veld -Zijdewind

 
  Bestuur
 
  Home

Actualiteit

Dorpswerk

 

Welkom op de website van de Dorpsraad ít Veld-Zijdewind.

 

Onze dorpsraad, een groep van vrijwilligers, maakt zich dit jaar al 30 jaar sterk voor de leefbaarheid van onze dorpen. Wij komen op voor de algemene belangen van dorp en inwoners. Denkt u daarbij aan het instand houden van allerlei voorzieningen die het wonen in onze dorpen zo aantrekkelijk maken. Daarbij gaan wij in gesprek met overheden, bedrijfsleven, (maatschappelijke) organisaties en zoeken we ook de samenwerking met die partijen.
Belangrijke onderwerpen die ons bezig hebben gehouden is de lokatie van de bredeschool, de realisering van de dorpssuper en de ontwikkeling van het nieuw woningbouwplan ít Veld Noord.
Bij al deze onderwerpen staat voor ons een goede relatie met de gemeente hoog in het vaandel. Dat betekent niet dat we kritiekloos zijn naar de gemeente en waar nodig zullen we proberen de gemeente te corrigeren als zij de belangen van te veel burgers buiten spel zet. De dorpsraad bedrijft geen politiek, wat betekent dat de belangen die slechts voor een deel van de burgers gelden, door die burgers zelf zullen moeten worden behartigd. Wel staan we altijd voor een overheid die openkaart speelt met de burgers.

 

 

Vereniging Dorpswerk Noord-Holland is de overkoepelende organisatie van Dorpsraden en besturen van Dorps- en buurthuizen in de provincie Noord-Holland, waar onze dorpsraad ook lid van is.