Dorpsraad 't Veld -Zijdewind

  Actuele onderwerpen.
 
 
 

Home

Actueel/nieuws

Bestuur

't Veld-Noord

DOP

Alle verenigingen

Historie dorpen


Op Internet:

Martinus-parochie

Dorpswerk N-H

Participatie Platform  HK

Regio Noordkop


Op Facebook:

Dorpsraad

Hist.Ver.'tVeld

Dagwinkel 'tVeld

Je bent veldtemmer als..

 

 

Hieronder klikt u gemakkelijk naar de nieuwsbrief van de gemeente Hollands Kroon.

U kunt zich ook aanmelden om automatisch deze nieuwsbrief te ontvangen.

In deze nieuwsbrief ook de presentatie van het boek  ‘Het Verhaal van Hollands Kroon, de geschiedenis van Hollands Kroon.
Dit boek is de moeite waard om te lezen en te bestellen bij de historische vereniging van
’t Veld-Zijdewind-Moerbeek.

 

 

Dorpsraad ’t Veld-Zijdewind vernieuwt zich

Vanaf 18 oktober j.l. bestaat het nieuwe bestuur uit Paul Jong (voorzitter),  Marjan Ruitenberg (secretaris), Trees Pater (penningmeester) , Marion de Jong en Astrid Veldman.
Hiermee hebben Ginus Hahn (vanaf 2004), Ad Ruiter (vanaf 1994) en Arnold Ruiter (vanaf 2014) afscheid genomen van de dorpsraad.

Maak op de bestuurspagina kennis met de nieuwe bestuursleden.

 

De dorpraad bedankt allen die ons deze bijdrage hebben gegund.

 

Werkzaamheden in 't Veld en Zijdewind

Wilt U weten wat onze gemeente op dit moment zoal doet in onze dorpen, kijk dan op de website van Hollands Kroon
Als U daar zoekt op Werkzaamheden vindt u o.a. de volgende onderwerpen.

Vernieuwing Rijdersstraat, Zwarteweg, Kerkplein, Oranjelaan, J.F. Kennedylaan, Julianalaan en Ooievaarspark in ’t Veld

Het Kerkplein, een deel van de Rijdersstraat en Zwarteweg, de Oranjelaan, J.F. Kennedylaan, Julianalaan en het Ooievaarspark in 't Veld worden vernieuwd.
Meer info vindt u op de website van
Hollands Kroon bijv. ook de onderstaande fasering en de planning daarvan:

Opknappen parken 't Veld en Zijdewind

De parken in de dorpen ’t Veld en Zijdewind worden opgeknapt. De parken krijgen een andere invulling en meer ruimte voor verschillende soorten planten en dieren. In Zijdewind is de inrichting al begonnen. Binnenkort gebeurt dit ook in alle andere parken. We verwachten dat de werkzaamheden begin 2023 klaar zijn, op het inzaaien van het gras na.

 

Verbeteren verkeersveiligheid Zandweg in Zijdewind

In opdracht van Hollands Kroon is verkeerskundig ingenieursbureau IV-infra in 2021 gestart met een onderzoek over de verkeerssituatie bij de Zandweg. Alle ingebrachte ideeën en wensen zijn in dit onderzoek meegenomen. Ook hebben de bewoners vanuit de werkgroep ‘Veilig Verkeer Zijdewind’ samengewerkt aan dit rapport.

Lees verder (ook alle rapporten en stukken mbt dit onderwerp vindt u hier) 

In HK weer financiele steun voor de dorpsraden.

In het nieuwe coalitieakkoord (zie hieronder) kunnen we lezen dat de Dorpsraden in Hollands Kroon weer een financiële ondersteuning van de gemeente mogen

verwachten.

 


 


De Dorpsraad zoekt nieuwe leden!

De Dorpraad bestaat al ongeveer 28 jaar en heeft in die periode toch veel voor onze dorpen kunnen doen. In veel dorpen zie je dat dorpsraden het moeilijk hebben en geen vrijwilligers meer kunnen vinden. Wij zouden heel graag nieuwe mensen willen uitnodigen om ons bestuur te komen versterken en om de continuďteit van de dorpsraad veilig te stellen. Wij zijn echt van mening dat de Dorpsraad een cruciale rol heeft gespeeld bij een aantal ontwikkelingen in ons dorp. Laat deze club niet verloren gaan en meld u zich aan als aspirant bestuurslid?


 

Verkeersoverlast in Zijdewind. Bewoners roeren zich.

Zijdewind vraagt al lange tijd om aandacht voor de verkeersonveiligheid en de overlast door gemotoriseerd verkeer in en door het dorp. 

 

Sinds 2016 zijn er verschillende initiatieven geweest van dorpsgenoten, maar deze initiatieven hebben niet tot enig vruchtbaar resultaat geleid. Ondanks dat er in 2017 een verkeersmeting is gedaan voelden veel dorpsgenoten zich door de gemeente aan het lijntje gehouden en niet serieus genomen. In september 2020 is er besloten om tot serieuze actie over te gaan. Het algemene gevoel was dat het dorp genoeg geduld had getoond. (Lees verder)

 

2 filmpjes die nog eens extra aantonen waar het hier over gaat: Filmpje 1,  Filmpje 2.


 

ZIJDEWIND – Dorpsbewoners van Zijdewind hebben grote bezwaren tegen de komst van een 40 meter hoge zendmast voor 5G vlak bij de rand van het dorp. (Noordkop-Centraal 26-1-2022)

In een brief aan de gemeente schrijven de bewoners dat de mast, die aan de Priggeweg moet komen, te dicht bij de huizen langs de Havenstraat komt te staan. Daarmee wordt het landschap rond Zijdewind en ’t Veld zwaar aangetast. Ook geven de bewoners aan niet geďnformeerd te zijn en er bestaat angst dat er twee zendmasten zullen komen.
Er hangt nu apparatuur voor mobiele telefonie in de hoogspanningsmasten bij het dorp. Apparatuur voor 5G kan echter niet in die masten komen.  Er komt mogelijk een tweede zendmast, die nodig is omdat een windmolen gaat verdwijnen. Daar hangt een zender van Vodafone in. 
Tom van Kranendonk, één van de initiatiefnemers van de brief aan de gemeente, meldt dat veel bewoners pas laat hebben gereageerd omdat niet iedereen een brief van de zenderexploitant had  ontvangen. 
Ondanks het ‘te laat’ reageren zou de gemeente toch de zorgen van de omwonenden moeten aanhoren, vindt Van Kranendonk. 

De bewoners hopen dat de gemeente gaat zoeken naar een alternatief, bijvoorbeeld een aantal kleinere masten of een andere locatie. (YouTube filmpje)


Het vervolg op het woningbouwplan 't Veld Noord, fase 2 en 3.
Vernieuwing Ooievaarspark in 't Veld en  de herinrichting van de Oranjelaan,

John F. Kennedylaan en de Julianalaan in ’t Veld.


Stedenbouwkundig plan 't Veld-Noord
Klik op de kaart voor een vergroting.