Dorpsraad 't Veld -Zijdewind

  Dorpsontmoetingpunt
 
 
  Home
 

 

  

't Veld, 31-10-2014
De pin-automaat is terug in ‘t Veld

Vrijdag is in de supermarkt in ‘t Veld de pin-automaat officieel in gebruik genomen. Dit gebeurde in aanwezigheid van directieleden en leden van de ledenraad van de Rabo, bestuurders van de DOP en Dorpsraad, winkelpersoneel en klanten van de Superrr. In gebruik genomen moet wel even worden genuanceerd omdat de automaat pas de woensdag daarna door Brinks van geld werd voorzien.
Nadat de Rabo vorig jaar de pin-automaaat op de parkeerplaats bij de kerk verwijderde is er nu gelukkig weer gelegenheid om in ‘t Veld geld te pinnen.
De dorpsraad is heel gelukkig dat na veel aandringen bij de bank deze voorziening weer terug is in het dorp.
Gepinned kan worden tijdens de openingsuren van de winkel, van 8.30 uur tot 18.00 uur (zaterdags tot 16.00 uur).

Voortgang Dorpsontmoetingsplek (voortgang 20)

HERAUT - 20 juni 2014

Dop en Dorpsraad ieder zijn eigen weg

Vanaf juli 2013 trokken de beide besturen samen op om weer een supermarkt te krijgen in het pand van de Troefmarkt. De Dorpsraad> riep daarbij de hulp in van een aantal geïnteresseerden en stelde voor, toen de plannen meer vaste vormen kregen, een zelfstandige stichting DOP in het leven te roepen. Enfin, die geschiedenis heeft u allemaal uitgebreid kunnen lezen. Nu het project is gerealiseerd, gaan beide besturen verder. Ieder met het eigen werk. De DOP met het beheren van pand Rijdersstraat 86 en de Dorpsraad met de taken die hen wacht als het gaat om >voorzieningen in ’t Veld en Zijdewind. Van de zijde van de DOP zijn wij de Dorpsraad buitengewoon erkentelijk voor de passie en doorzettingsvermogen om de supermarkt met zorgkantoren te realiseren. Wat betreft deze rubriek, gaat onze dank uit naar Hans Glas, die meerdere malen een verslag deed van alles wat er rond pand Rijdersstraat 86 werd gerealiseerd. Schrijver van deze rubriek – Jan J. Jong-  zal U de komende tijd op de hoogte houden van alles wat er rond supermarkt en zorgkantoren plaats vindt. Om de week houden wij u van alles op de hoogte en in de volgende editie zal de voorzitter van de DOP, Theo Vertelman aan het woord komen.  Lees verder

Voortgang Dorpsontmoetingsplek (voortgang 18)

HERAUT - 6 juni 2014

Receptie in de Vriendschap en opening Superrr-DOP trok veel belangstelling

Een volle zaal in de Vriendschap toonde aan, dat de mensen uit ’t Veld en Zijdewind buitengewoon blij zijn met de nieuwe supermarkt en de zorgkantoren. Met name voorzitter Ginus Hahn van de Dorpsraad had een lange lijst van bedrijven en particulieren die allemaal hun steentje hadden bijgedragen aan het prachtige resultaat. Iedereen is buitengewoon verrast toen zij na ruim een half uur getuige waren van de opening van het pand Rijdersstraat 86. Daar kon je met eigen ogen zien, wat bedrijven en die talloze vrijwilligers voor elkaar hadden gestoomd onder de bezielende leiding van de uitvoerders Ruud Gooijer van de Dorpsraad en Gerard Visser van de DOP. Lees verder

Voortgang Dorpsontmoetingsplek (voortgang 19)

HERAUT - 13 juni 2014

Superrr en DOP draaien op volle toeren

Natuurlijk vinden we het met zijn allen weer prettig, dat we ons kermisbier weer in ons eigen dorp kunnen kopen. Maar dat niet alleen, voor al onze boodschappen hoeven we niet meer vele kilometers te fietsen of auto te rijden om onze dagelijkse boodschappen te kopen. Het is dan ook gezellig druk in de Superrr en de medewerkers die door Hollands Kroon zijn ingezet, weten ook al aardig de weg te vinden. Alle mensen die je spreekt, vinden het een fraaie winkel, waar je langs brede paden je boodschappen kunt doen en soms even moet wachten bij de kassa als iemand die alcohol heeft gekocht, even de screentest moet doen. Dat hoort er tegenwoordig allemaal bij en voorkomt dat aan onbevoegden alcohol wordt verkocht. Lees verder

Voortgang Dorpsontmoetingsplek (voortgang 16)

HERAUT - 23 mei 2014

Van slaapkamers naar zorgkantoren. Toen wij, meer dan een half jaar geleden, de bovenverdieping van pand Rijdersstraat 86 bezochten, troffen wij daar slaapkamers, een toilet en een badgelegenheid aan. Nu bevinden zich op dezelfde plek drie fraaie kantoren, die verhuurd gaan worden aan zorginstellingen en andere belanghebben-den. Per 1 juni a.s. wordt een van de kantoren bemand en verdere gegadigden volgen. De supermarkt SUPERRR krijgt steeds meer de uitstraling van een echte supermarkt, waarin gezellig en tegen een acceptabele prijsstelling straks volop gewinkeld kan worden. Niet alleen staan er al heel veel winkelwagens klaar om uw boodschappen te vervoeren, ook kunnen de kleuters met mamma mee om hun uitgekozen voorkeuren in hun kleine winkelwagentjes te deponeren. Velen van ons kijken uit naar dinsdag 27 mei a.s., wanneer de deuren van de SUPERRR echt open gaan.  Lees verder.

Voortgang Dorpsontmoetingsplek (voortgang 17)

HERAUT - 30 mei 2014

Receptie in de Vriendschap en opening Superrr-DOP trok veel belangstelling. Een volle zaal in de Vriendschap toonde aan, dat de mensen uit ’t Veld en Zijdewind buitengewoon blij zijn met de nieuwe supermarkt en de zorgkantoren. Met name voorzitter Ginus Hahn van de Dorpsraad had een lange lijst van bedrijven en particulieren die allemaal hun steentje hadden bijgedragen aan het prachtige resultaat. Iedereen was buitengewoon verrast toen zij na ruim een half uur getuige waren van de opening van het pand Rijdersstraat 86. Daar kon je met eigen ogen zien, wat bedrijven en die talloze vrijwilligers voor elkaar hadden gestoomd onder de bezielende leiding van de uitvoerders Ruud Gooijer van de Dorpsraad en Gerard Visser van de DOP. Beiden hadden de leiding bij de intensieve verbouwing. Zij deden dat  met veel verve. Lees verder

Voortgang Dorpsontmoetingsplek (voortgang 14)

HERAUT - 2 mei 2014

Verloopt alles helemaal zorgeloos? Niet alles. Wat dan? Daarover later. Ondertussen is elke Veldtemer of Zijdewinder al wel langs de DOP gefietst of gelopen om te kunnen constateren, dat het buitengebeuren er inmiddels uitziet "als een plaatje". De oude tegels zijn vervangen door grotere zwarte 50/50; aan de rechterzijde van de DOP is voor het personeel een breed toegangspad aangelegd (met dank aan de familie Groen) en achter het pand kan het personeel tijdens de pauzes heerlijk vertoeven op een eveneens ruim bemeten terras. En of dit nog niet genoeg is, is afgelopen maandag daar omheen een professioneel hekwerk geplaatst. Van buitenaf is ook te zien dat de gevelplaten inmiddels aan de uitbouw zijn bevestigd en dat de bestaande platen een schoonmaakbeurt hebben ontvangen. Wat is veranderd is de plaats van de oranje TNT brievenbus. Deze stond wat storend voor een raam van een toekomstige spreekkamer. Denkt u niet dat u voor het posten van een brief nu een heel stuk verder moet lopen. Nee hoor, u draait zich een halve slag om en u ziet de brievenbus op 3 meter afstand aan de andere zijde van het pad. Kan niet missen. Ondertussen is ook de reeds meerdere keren geprezen trap geplaatst. We hebben hierover niets teveel gezegd. Lees verder

Voortgang Dorpsontmoetingsplek (voortgang 15)

HERAUT - 9 mei 2014

Openingsdatum SUPERRR met zorgkantoren bekend. Na een half jaar hard werken, met name door de dorpsraad en later met het bestuur van de DOP, kunnen we u berichten dat de feestelijke opening zal plaatsvinden op maandag 26 mei a.s. om 16.00 uur. Nadere bijzonderheden volgen nog, maar vanaf dinsdag 27 mei a.s. kunt u weer uw boodschappen doen op de vertrouwde plek op Rijdersstraat 86. De gehele inrichting krijgt steeds meer vaste vormen. Afgelopen week is er een bijzonder fraai plafond gemonteerd in de winkel en Jan van der Meer van Support & Co meldde ons dat dit zijn eerste winkel wordt in Noord-Holland en nog wel meteen zijn grootste supermarkt. Wie is Jan der Meer en waar staat zijn organisatie voor? Wel deze organisatie geeft als het ware een tegengeluid tegen de gevestigde orde van ondernemen. De kracht van dit ondernemerschap ligt in de samenwerking met mensen, die binnen hun beperking toch mogelijkheden hebben om bepaalde werkzaamheden met succes te kunnen verrichten. Er ontstaat zo een raakvlak tussen zorg en ondernemerschap.  Lees verder

Voortgang Dorpsontmoetingsplek (voortgang 12)

HERAUT - 18 april 2014

De vrijwilligers van de DOP. Ga maar eens een pand strippen en opbouwen tot buurtsuper en tot ontmoetingsplek. Een initiatief van onze dorpsraad, die het kon realiseren middels de gemeente Hollands Kroon, Support & Co en het stichtingsbestuur DOP. Namen noemen is riskant maar er zijn twee mensen, die nagenoeg alle dagen rond pand Rijdersstraat 86 te vinden zijn, luisterend naar de naam Ruud Gooijer van de dorpsraad en Gerard Visser van de DOP. Alle dagen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zijn ze daar te vinden om de werkzaamheden te coördineren met vrijwilligers en ingehuurde bedrijven, die  "schappelijk tot zeer schappelijk" zijn als het gaat om inzet en uurlonen en de vrijwilligers voor laten gaan. Zonder die vrijwilligers waren we lang niet zover en nu is het financieel allemaal net te behappen. Inmiddels zijn er keukens geplaatst, de toiletten verder afgebouwd, tegelvloeren gelegd, radiatoren opgehangen en er wordt ook door een vrijwilliger Cor van ’t Hoen hard gewerkt aan de aanleg van het elektra. Niet te vergeten het vele sloop- en opbouwwerk door Siem en Sjaak de Jong en Bob Smit.     Lees verder

 

Voortgang Dorpsontmoetingsplek (voortgang 13)

HERAUT - 26 april 2014

De Superrr en de DOP. Nadat de contouren zichtbaar werden van de nieuwe buurtsuper met zorgkantoren, werd ook duidelijk volgens de visie van de dorpsraad, dat dit project een permanente beheersvorm behoefde. Dit omdat de taak van de dorpsraad breder is en zij ook alle dorpsbelangen, zoals dorpsuitbreiding, verkeerssituaties, vestigingsplaats trafostation etc. dient te behartigen. De dorpsraad besloot tot het oprichten van een nieuwe stichting onder de naam "Dorpsontmoetingsplek 't Veld-Zijdewind" afgekort "DOP" waaronder de buurtsuper en de kantoren behoren. En zo togen eind december een vijftal mannen (hé, geen dame in dit gezelschap) richting notaris Baalman te Wieringerwaard om daar de stichtingsakte te ondertekenen. Wie zijn deze vijf mensen?
Lees verder

Voorgang Dorpsontmoetingsplek

HERAUT - 4 april 2014

Zet alvast maar voorzichtig op de kalender/in uw agenda!!! De schrijver dezes schept er blijkbaar genoegen in om informatie betreffende de DOP vanuit ons dorpsblad "cryptisch" te beginnen. Wat bedoelt hij nu weer met het bovenstaande? Daarover later meer. De werkzaamheden betreffende de DOP verlopen nog altijd naar wens. Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer en zo langzamerhand komt er schot in de verbouwing. De bovenverdieping, die 3 ruimtes behelst, is -op de laatste schildersronde, het plaatsen van de cv radiatoren en de inrichting na- al bijna gereed. De werkzaamheden zijn >derhalve naar beneden verplaatst en daar is het momenteel een drukte van belang. Binnenkort wordt begonnen met de betegelen van de toiletten en de kantinevloer. De oude aluminium schuifpui in de kantine wordt vervangen door een nieuwe deur en de zijwand van diezelfde kantine wordt binnenkort afgewerkt met kunststof schrootjes. Beneden komt er veel schilderwerk aan. Mocht u zich opgegeven hebben  als vrijwilliger (of als u dat niet heeft gedaan) bij de bouw en meent u de schilderskwast "redelijk tot goed" te kunnen hanteren, meld u dan s.v.p. bij de bouwmanagers Ruud en/of Gerard.   Lees verder

 

Voortgang Dorpsontmoetingsplek (voortgang 11)

HERAUT - 11 april 2014

Saamhorigheid bij realisering buurtsuper. Enige jaren terug stelden studenten van de Universiteit Wageningen een leefbaarheidsrapport op voor de dorpen Winkel, Oude Niedorp en 't Veld. Gedurende de rondleiding van de studenten werd de situatie rond ’t Veld-Noord, de Brede School, de leegstaande supermarkt, de Martinuskerk en de VZV voetbalkleedkamers in aanbouw bekeken. De studenten waren onder de indruk. In de eindrapportering stelden ze vast dat de dorpen ’t Veld en Zijdewind worden  gekenmerkt door veel saamhorigheid. In Zijdewind wordt een eigen kermis van de grond getild en in ’t Veld werden fraaie kleedkamers voor VZV voetbal met veel vrijwilligers gerealiseerd. Nu enkele jaren verder, zijn veel vrijwilligers actief om de buurtsuper gestalte te geven. De studenten gaven aan de realisering van de buurtsuper de voorkeur boven de bouw van een nieuw gemeentehuis in de gemeente Hollands Kroon. Dit moeten Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad gelezen hebben, want zij nemen nu actief deel in de realisering middels het aanbieden van werkplekken voor mensen die in het arbeidsproces (her)intreden.  Lees verder

 

 

Voortgang Dorpsontmoetingsplek (voortgang 9)

HERAUT - 21 maart 2014

Aansluiten in rijen van 3!!! Wat is dat voor cryptische opmerking? Dit leggen wij graag aan u uit. Zoals velen in het dorp hebben geconstateerd, gaan de werkzaamheden rondom de DOP "als een speer", alhoewel je daar aan de buitenzijde niet zoveel van merkt. Dat is overigens ook weer niet helemaal waar, omdat inmiddels alle oude (verrotte) kozijnen door personeel van bouwbedrijf de Jong zeer vakkundig zijn vervangen. Hierbij moest aan de voorzijde zelfs een stukje muur opnieuw worden opgemetseld. Allemaal prima gelukt. Ook is inmiddels de reclamerand op het voorplein verwijderd. In de toekomstige ruimtes voor de bedrijfsleider en het personeel zijn kozijnen geplaatst. Dit oogt allemaal wat gezelliger. Vorige week was het een drukte van belang. De (3) ruimtes boven werden afgetimmerd, Johan Wit van installatiebedrijf Kolkman was doende met de aanleg van de diverse installaties, er werd geschilderd door vrijwilligers en personeel van schildersbedrijf Groen en een stuk van het plat dak boven de kantine werd van nieuw mastiek voorzien.   Lees verder

Voortgang Dorpsontmoetingsplek (voortgang 10)

HERAUT - 28 maart 2014

De DOP maakt onze dorpen leefbaar. Tegen elke trend in, wordt in ’t Veld over enkele maanden een nieuwe buurtsuper geopend met mogelijk drie zorgkantoren en een vergaderruimte. Dat hebben we met zijn allen te danken aan niet opgeven van de dorpsraad, de investeerder en het grote leger vrijwilligers en ondernemers met hart voor onze dorpen. Het had anders gewoon niet van de grond gekomen. Als u de ontwikkelingen goed volgt, dan heeft u  gelezen dat de supermarkt in Dirkshorn het ook moeilijk heeft en gaat u maar eens kijken in het Makado te Schagen, waar een viertal winkelruimten gewoon leegstaan. Dat alles heeft te maken met de slechte economische omstandigheden, maar tevens ook door internet, waar veel consumenten nu winkelen en het bestelde thuis laten bezorgen. Maar de dagelijkse boodschappen via internet doen, is gelukkigerwijs nog niet aan de orde. De verbouwing vordert gestaag en er kan worden begonnen met schilderen, inrichten en het plaatsen van het winkel-interieur. Lees verder

Voortgang Dorpsontmoetingsplek (voortgang 7)

HERAUT - 21 februari 2014

Een heel interessante vraag en -beloofd is beloofd- daar  komen we in deze bijdrage op terug. Maar houdt uw nieuwsgierigheid nog even in bedwang en eerst wat andere zaken rondom de DOP. Zoals u ongetwijfeld zelf ook heeft geceonstateerd, staan er dagelijks voor d DOP diverse auto's en fietsen geparkeerd ten teken dat de gang er rondom de verbouwing stevig inzit. Geweldig dat er diverse inwoners van onze dorpen zijn, die aan de realisering hun steentje willen bijdragen. We kiezen er bewust voor hier geen namen te vermelden (je zult er eentje vergeten) maar we maken hierop nu toch een uitzondering en dit geldt voor Siem de Jong. Siem, de (oud) metselaar is een van de personen, die veel tijd steekt in ons project en hij werd afgelopen zaterdag totaal onverwacht getroffen door (voor zover onze info tot nu) een lichte beroerte, zodat hij met spoed moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Wij hopen dat Siem snel weer helemaal herstelt en wensen hem en Ria uiteraard daarbij veel sterkte.  Lees verder

Voortgang Dorpsontmoetingsplek (voortgang 8)

HERAUT - 28 februari 2014

Heeft u de barometer bij de DOP al gezien? Dan moet u toch snel gaan kijken om te zien wat de stand van de obligaties momenteel is. De stand van vorige week was € 44.600,00 en op het moment van het typen van deze bijdrage (laten we dit keer de nieuwe stand maar verklappen) is de rode viltstift gebruikt om het bedrag te verhogen naar € 47.700,00 waarvoor uiteraard heel veel dank. Het is gebleken dat de gang van zaken rondom de obligaties nog niet bij iedereen duidelijk is. Welnu: u kunt obligaties afnemen in de coupures van € 100,00, € 250,00 en € 500,00. Op die van € 100,00 wordt geen rente vergoed, maar bij de andere obligaties kunt u aangeven of u rente wenst te ontvangen of niet. De rente bedraagt 2½% en dit ligt (pittig) hoger dan de momenteel geldende rente bij de banken. De rente wordt jaarlijks uitbetaald, te beginnen in 2015. Voorts willen wij nogmaals benadrukken, dat op termijn de inleg weer wordt terugbetaald. Daarvoor moet u wel wat jaartjes wachten, want er wordt uitgeloot vanaf het 11e jaar tot en met het 20ste (dus 10 jaar). Lees verder

Voortgang Dorpsontmoetingsplek (voortgang 5)

HERAUT - 31 januari 2014

Wat is er betreffende de DOP in de afgelopen periode weer veel gepasseerd. Na de overhandiging van de sleutels, begin januari, zijn al behoorlijk wat vrijwilligers in de weer geweest om het pand letterlijk te "strippen". Menige afvalcontainer met hout, puin, plafondplaten etc. kon daardoor worden afgevoerd. Dan wordt het tijd om aan de (weder)opbouw te denken. Dat vergt tijd, want overleg is nodig met allerlei plaatselijke bedrijven (bouwbedrijf de Jong, installatiebedrijf Kolkman, schildersbedrijf Groen) en uiteraard de gemeente Hollands Kroon. In die tijd zijn contracten afgesloten met de investeerder omtrent huur en verdeling kosten heropbouw. Ook kwam ons project letterlijk "in beeld" door uitzendingen van TV Noordkop, waar de beide voorzitters te gast waren en RTV NH (zowel tv. als radio). Lees verder

Voortgang Dorpsontmoetingsplek (voortgang 6)

HERAUT - 7 februari 2014

Wij hebben er vertrouwen in, dat vorige week "de laatste ronde" rondom de verspreiding van opgaven-formulieren voor vrijwilligers en obligatiehouders correct is verlopen. Dit betekent dat u - of bij de Heraut of middels een apart schrijven (niet Heraut lezers) - het formulier heeft ontvangen, met veel dank aan de bezorgers. De eerste reacties zijn inmiddels binnen en worden maar al te graag in ontvangst genomen. De eigen inbreng vanuit de dorpen groeit en u moest eens weten hoeveel contacten er tussen de bestuursleden onderling zijn, waarbij over en weer steeds de vraag in het geding is van: hoe is het met de inlevering van formulieren bij jou gesteld?  Omtrent die vraag en wat de (financiële) stand van zaken momenteel is, daarover willen wij absoluut niet geheimzinnig doen. Lees verder

Geslaagde informatieavond Superrr en ontmoetingscentrum DOP.

‘t VELD - 23 januari 2014 

Een goede opkomst en prima presentaties van o.a. de voorzitter van de Dorpsraad, Ginus Hahn, dhr. Jan v.d. Meer van Support&co en Theo Vertelman voorzitter van het Stichtingsbestuur nemen alle twijfels weg voor dit unieke project. Meerdere sprekers maakten duidelijk wat voor moois er is bereikt door het doorzetten en de vasthoudendheid van de Dorpsraad ‘t Veld-Zijdewind waaronder wethouder Jan Steven van Dijk die met Hans Mopman, welke al die tijd bij dit plan betrokken is geweest, de gemeente Hollands Kroon vertegenwoordigde,. Ook Paula Udding van woonzorggroep SAMEN, die daar ook enkele dagdelen in een kantoortje aanwezig zullen zijn gaf middels een presentatie tekst en uitleg.

Een project waar alle bijzondere doelgroepen, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten uit de gemeente, een plaats zouden kunnen vinden

Met de presentatie en toelichting van Jan v. d. Meer van Support&co werden de aanwezigen verrast en nam het enthousiasme alleen maar toe. Er komen zowel zorgvragers als zorgbieders, aanbod waar iedereen indien nodig een beroep op kan doen voor allerhande bezigheden. Dus het blijkt ontzettend veel meer te zijn als een Buurtsuperrr en is nagenoeg iedereen er na deze avond er van overtuigd dat het gaat lukken. Het kan een succes worden waar alle inwoners na realisatie apetrots op zullen zijn..

Eerst zal het onderkomen in de voormalige Spar en Troefmarkt geheel door veel vrijwilligers worden verbouwd onder supervisie van een plaatselijke aannemer en installatie bedrijf. De financiering probeert het Stichtingsbestuur rond te krijgen met de uitgifte van obligaties in verschillende coupures en zijn aan toonder, dus ook nog eens overdraagbaar wat voor sommigen zelfs een mooie bijkomstigheid zou kunnen betekenen.

Als alles naar wens verloopt zal nog voor de zomer (mei/juni) dit zeer gewenste onderkomen in gebruik worden genomen en is de wens van de gemeenschap voor een dorpssuper in vervulling gegaan.

Theo Moras

Donderdag 23 januari informatiebijeenkomst in ‘de Vriendschap’

Misschien is de datum u ontgaan en willen wij u nog even aan deze bijeenkomst herinneren. Het gaat immers over de toekomst van onze dorpen waaraan een goede impuls wordt gegeven met de heropening van een belangrijke voorziening. Met zijn allen hebben we moeten vaststellen dat we die winkel voor die dagelijkse boodschappen echt wel gemist hebben. We waren er zo aan gewend, even naar de Troefmarkt om je soms (vergeten) boodschappen te doen en vele deden> naar al hun weekinkopen. We waren ook zo gewend eerder al  die kruideniers die onze dorpen bevolkten. De familie Jong bestierde nagenoeg een eeuw een kruidenierswinkel, waar echt van alle te koop was, van koe touwen tot rookartikelen drogisterij-artikelen en  later zelfs fijne vleeswaren. Vorig jaar heb ik over die winkel van mijn vader, twee keer een voordracht gehouden in het kader van de Kroongetuigen, een keer in het Dorpshuis van ’t Veld en een keer in het oude gemeentehuis van Wieringerwerf op verzoek van de Cultuurcompagnie uit Haarlem.

Mijn betoog eindigde met de conclusie dat ’t Veld weer een dergelijke winkelvoorziening nodig had en wenste veel succes  aan Dorpsraad en gemeente Hollands Kroon om die buurtsuper te realiseren. Eerlijk gezegd overtreft de huidige gang van zaken mijn stoutste verwachtingen omdat ineens alles meezit en alle ontwikkelingen in een stroomversnelling terecht zijn gekomen. Het is nog eens niet zo lang geleden dat er in ’t Veld 4 kruideniers en drie bakkers waren en in Zijdewind ook drie kruideniers en drie bakkers.  Het ziet er naar uit dat we dit jaar weer veel bedrijvigheid gaan zien rond pand Rijdersstraat 86, waar Spar kruidenier Bijwaard zijn zaak dreef. Kortom hier ligt een grote kans voor onze dorpen. Als U als vrijwilliger mee wilt hebben bij de verbouwing, dan kunt U mailen naar ruud.gooyer@quicknet.nl Voor financiële steun en hulp in de buurtsuper, kunt U zich die avond opgeven. Op die avond kunt u verder horen wat er buiten de buurtsuper nog meer in het pand wordt gerealiseerd. We rekenen op uw komst.

Namens de stichting Dorpsontmoetingsplek, DOP

Jan J. Jong

Het is een feit; De DOP is er en komt in het pand Rijdersstraat 86 te ‘t Veld

‘t VELD - 3 januari 2014

Het voltallig bestuur van de pas opgerichte DOP werd de sleutel overhandigd om aan de slag te kunnen gaan met het pand aan de Rijdersstraat. Er zal veel werk verzet moeten worden, maar er is gelukkig al van vele kanten hulp aangeboden.

23 januari zal er een speciale avond gehouden worden om de bewoners van ‘t Veld, Zijdewind en omgeving te informeren over de gang van zake. De zaal van ‘De Vriendschap’ gaat om 19.00 uur open, waarna we starten om 19.30 uur.

Er is geld nodig om dit te kunnen realiseren, wat de DOP en de Dorpsraad voor ogen hebben. Hiervoor bestaat het obligatieformulier, welke hiernaast te downloaden is.